Drzwi dymoszczelne czy drzwi przeciwpożarowe?

Drzwi dymoszczelne czy drzwi przeciwpożarowe?

Zagrożenie wybuchu pożaru dotyczy wszystkich budynków użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych czy też budynków mieszkalnych. Dlatego, bardzo ważną rzeczą jest wyposażenie każdego budynku w odpowiednie elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego, tak aby osoby przebywające w nich były bezpieczne. Montaż drzwi dymoszczelnych lub przeciwpożarowych przede wszystkim wpływa na poziom bezpieczeństwa ludzi będących w budynku, dzięki ochronie przed ogniem oraz wyznaczeniem szybkiej drogi ewakuacji z miejsca zagrożenia. Oprócz wymagań przepisów przeciwpożarowych oraz BHP, cieszy fakt rosnącej świadomości właścicieli budynków użyteczności publicznej na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Lecz rodzi się pytanie jakie drzwi najlepiej zastosować, przeciwpożarowe czy dymoszczelne?

Pożar może mieć różny charakter w zależności w jakich miejscach wybuchnie. Podpalenie niektórych materiałów takich jak tkaniny lub tworzywa sztuczne powodują powstanie dużej ilości toksycznego dymu. Bez wątpienia wdychanie dymu jest tak samo niebezpieczne jak bezpośredni kontakt z ogniem. Według statystyk prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną liczba ofiar śmiertelnych zatrutych dymem jest podobna do liczby ofiar poparzonych ogniem.

 


Postaramy się w małej pigułce przedstawić Ci wspólne cechy i różnice drzwi dymoszczelnych oraz drzwi ppoż.

Drzwi przeciwpożarowe

drzwi ppoż

Drzwi ppoż charakteryzuje duża wytrzymałość ogniowa oraz odporność na działanie wysokiej temperatury. Ich głównym zadaniem jest przede wszystkim zatrzymanie rozprzestrzeniania się ognia w określonym czasie oraz usprawnienie ewakuacji ludzi w razie zagrożenia. Drzwi ppoż pozwalają również na uratowanie dobytku oraz ułatwiają ugaszenia pożaru. Wyznacznikiem solidnych drzwi przeciwpożarowych to na pewno wytrzymałość, określona szczelność ogniowa czy też automatyczne zamykanie. Zgodnie z normami, wyróżniamy m.in takie klasy odporności na ogień jak: EI30 oraz EI60.

Gdzie:

Szczelność Ogniowa [E] – To czas wyrażony w minutach, dotyczy bezpośrednio materiałów, z których wykonane są drzwi przeciwpożarowe, oraz czasu potrzebnego na uszkodzenie ich przez powstały płomień lub wysokie temperatury.

Izolacyjność Termiczna [I] – To czas wyrażony w minutach, pojęcie oznacza odporność
materiałów na nagrzewanie się i przekazywanie temperatury w kierunku chronionego pomieszczenia.

Dla przykładu:
Drzwi EI30, są to drzwi z odpornością na ogień do 30 minut, w przypadku wystąpienia pożaru.

Drzwi dymoszczelne

drzwi dymoszczelne EIS60

W odróżnieniu do drzwi ppoż, oprócz chronienia przed ogniem i wysoką temperaturą. Ich podstawową rolą jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się dymu. Wysokie stężenie zawartych w nim różnych toksycznych substancji gazowych zazwyczaj prowadzi do poważnych zatruć, które niestety są powodem licznych zgonów. Ze względu na fakt, że drzwi dymoszczelne powstrzymują rozprzestrzenianie się dymu, dlatego nie mogą być wyposażone w żadnego rodzaju kratki wentylacyjne oraz nie mogą posiadać żadnych podcięć. W drzwiach dymoszczelnych wyróżniamy m.in takie klasy dymoszczelności jak Sa oraz S200.

Dymoszczelność [S] – jest to zdolność elementu do ograniczenia lub eliminacji przemieszczania się dymu z jednej strony elementu na drugą

W klasie Sa maksymalna prędkość przepływu mierzona w temperaturze otoczenia (20°c), przy ciśnieniu do 25 Pa nie może przekroczyć 3m3/h na każdy metr bieżący szczeliny pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą.

Drzwi dymoszczelne w klasie S200 charakteryzują się maksymalnym przepływem na poziomie 20m3/h lub 30m3/h. W zależności czy są to drzwi jednoskrzydłowe czy dwuskrzydłowe. Prędkość przepływu mierzona jest w temperaturze otoczenia (20°C) oraz temperaturze podwyższonej (200°C), przy ciśnieniu do 50 Pa.

        ___________________

Wspólne cechy drzwi ppoż oraz dymoszczelnych

Wspólną cechą drzwi dymoszczelnych oraz drzwi przeciwpożarowych jest wyznaczenie drogi ewakuacyjnej w czasie wybuchu pożaru dla ludzi będących w niebezpieczeństwie oraz powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Z pewnością oba typy muszą być wyposażone w certyfikowany samozamykacz oraz zamek. Zadaniem samozamykacza jest szczelne zamknięcie drzwi podczas wybuchu pożaru, a zamka ich dodatkowe usztywnienie. Wskazane jest szukanie produktów, które są przeciwpożarowe i zarazem dymoszczelne, bo trzeba zaznaczyć, że nie każde drzwi dymoszczelne są przeciwpożarowe i na odwrót.

 


Projektując inwestycję lub wykonując projekt budowlany pamiętaj o zastosowaniu odpowiednich drzwi przeciwpożarowych lub drzwi dymoszczelnych. Poprawi to znacząco bezpieczeństwo osób będących w środku, przy poniesieniu znikomych kosztów!


 

Prosimy o informację:

  • adres dostawy
  • drzwi – stalowe/aluminiowe, zewnętrze/wewnętrzne, malowanie: tak/nie, kierunek drzwi: lewe/prawe, ewentualne dodatkowe akcesoria.
  • Klapy oddymiające/okna oddymiające – powierzchnia czynna, ilość kondygnacji budynku.