Drzwi napowietrzające

drzwi napowietrzające
Drzwi napowietrzające

Drzwi napowietrzające


W czasie wybuchu pożaru bardzo ważnym elementem systemu oddymiania są drzwi napowietrzające, które przede wszystkim pełnią funkcję dostarczenia powietrza do obiektu w celu usunięcia zadymienia gazów toksycznych z dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń. Dlatego drzwi przeciwpożarowe są wyposażone w wypychacze, które połączone są z systemem SAP* i podczas zadymienia automatycznie otwierają skrzydło. Niewątpliwie drzwi z wypychaczem prawidłowo funkcjonują, dzięki dodatkowemu wyposażeniu w elektrozaczep awersyjny, który otwiera się w momencie wysłania sygnału przez system. Zastosowanie elektrozaczepu jest konieczne, ponieważ skrzydło musi mieć możliwość automatycznego otwarcia bez konieczności naciśnięcia klamki i zwolnienia zapadki zamka.

Dodatkowo przy drzwiach powinny być zamontowane czujniki dymu i czujki temperatury. Dlaczego? Niewątpliwie przy zadymieniu pomieszczenia czujniki dymu dają sygnał dla systemy. Żeby otworzyć drzwi, aby dostarczyć czyste powietrze i grawitacyjnie usunąć dym przez klapę dymową lub okno oddymiające. W celu przeprowadzenia sprawnej i bezpiecznej ewakuacji ludzi będących w miejscu zagrożenia. Jeśli przy otwartych drzwiach temperatura zacznie gwałtownie się podnosić. Czujki temperatury natychmiastowo dadzą sygnał do zamknięcia drzwi w celu stworzenia trwałej przegrody dla ognia.

Drzwi napowietrzające bardzo często są montowane w dolnej części budynku tak aby wraz z oknem oddymiającym lub klapą oddymiającą odprowadzać jak najszybciej dym z budynku, powstały w wyniku wybuchu pożaru. Pamiętaj, że dym jest równie groźny co ogień, dlatego zadbaj o bezpieczeństwo osób przebywających w budynku.

 


Tylko właściwe zaprojektowany i zainstalowany system oddymiania spowoduje bezpieczne i prawidłowe działanie drzwi przeciwpożarowych napowietrzających.

W naszej ofercie znajdziesz drzwi napowietrzające w wersji 1skrzydłowej oraz 2-skrzydłowej. Innym elementem systemu napowietrzania jaki posiadamy w ofercie są okna napowietrzające

drzwi napowietrzające

Wyposażenie

 • Wypychacz do drzwi napowietrzających
  •  zasilanie 24 V DC,
  •  siła nacisku 500N,
  •  natężenie 1,2 + 1,25A
 • elektrozaczep awersyjny 24 V DC
 • kantrygle automatyczne (dla drzwi 2- sk.)
 • regulator kolejności zamykania skrzydeł (dla drzwi 2- sk.)

 

*Systemy Sygnalizacji Pożaru (SAP, SSP) – służą do wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowaniu i powiadamianiu o zagrożeniu oraz wykonywaniu funkcji sterujących. Więcej o systemie znajdziesz tutaj.

Prosimy o informację:

 • adres dostawy
 • drzwi – stalowe/aluminiowe, zewnętrze/wewnętrzne, malowanie: tak/nie, kierunek drzwi: lewe/prawe, ewentualne dodatkowe akcesoria.
 • Klapy oddymiające/okna oddymiające – powierzchnia czynna, ilość kondygnacji budynku.